Motioner till Höstårsmötet

Motioner till Höstårsmötet

Ska vara NVGF tillhanda senast fredagen  den 16/9

Planeringskurs 2016 med Höstårsmöte

Planeringskurs 2016 med Höstårsmöte

äger rum i Skellefteå den 15-16 oktober